Toegevoegde waarde van mijn expertise

  • Accountants en bankiers adviseurs bekleden weliswaar vaak een vertrouwenspositie voor de ondernemer, maar raken, gegeven  de verschuivende professionele grenzen,  steeds meer beperkt in bewegingsruimte. Ik heb onbeperkte ruimte en kan, zeker bij belangrijke beslissingen een goed onafhankelijk klankbord voor de 0ndernemingsleiding zijn.
  • Een frisse kijk van buitenaf en deskundige begeleiding kan vooral waar het familiebedrijven betreft, voorkomen dat een kans op vernieuwing  verzandt in (emotioneel) getouwtrek.
  • Ondernemers hebben doorgaans weinig tijd. Vaak zijn het de operationele dagelijkse werkzaamheden die voorrang krijgen. Door mijn aanwezigheid wordt u ‘gedwongen’ tijd en aandacht te besteden aan zaken die verder af liggen van de dagelijkse werkzaamheden.
  • Er wordt gewerkt met een duidelijke agenda. Zaken worden vastgelegd, zodat beslissingen en veranderingen geinitialiseerd en geëvalueerd kunnen worden.
  • Steeds meer wordt het delen van kennis en het op het juiste moment inschakelen van deskundigheid de basis voor (toekomstig) succes.
  • Het inschakelen van een vertrouwenspersoon sluit ook aan bij de maatschappelijke ontwikkeling waarbij ondernemers, politici en managers vaker hun kwetsbaarheid erkennen en gebruik maken van (personal) coaches en adviseurs.
  • Nieuw bloed creëert waarde. Uit onderzoek van E/Y blijkt dat bedrijven die gebruik maken van externe adviseurs of een formeel adviesorgaan, succesvoller zijn dan bedrijven zonder; ze blijken innovatiever, investeren vaker in nieuwe producten of diensten en ze performen beter (EBITDA is 5% hoger).