Professionals

Professionals en zakelijke dienstverleners

Het familiebedrijf bestaat feitelijk uit een drietal overlappende sociale systemen met specifieke consequenties voor de klassieke bedrijfskundige vraagstukken.
Dit leidt er toe dat besluiten in het familiebedrijf vaak niet alleen op puur rationele bedrijfseconomische gronden worden genomen. Ik constateer dat hieraan in Nederland zowel bij beleidsmakers, onderwijs en zakelijke dienstverleners nog steeds onvoldoende aandacht wordt besteed. In de loop der jaren heb ik hier veel ervaring en expertise over opgebouwd. Gegeven het maatschappelijke en sociaal- economische belang van familiebedrijven acht ik van belang om mijn expertise ter beschikking te stellen aan relevante stakeholders van familiebedrijven om samen als kennisbron voor familiebedrijven te fungeren.

 • Het  ontwikkelen en verzorgen van een inhoudelijk intern opleidingsprogramma
 • Het trainen van vaardigheden die noodzakelijk zijn voor de advisering van familiebedrijven in verschillende gesprekssituaties
 • Een gecombineerde interne opleiding waarbij kennis en vaardigheden rondom de problematiek van het familiebedrijf worden gebundeld
 • Het fungeren als kennisbron ten behoeve van docenten en andere medewerkers die zich met de ontwikkeling en het vermarkten van opleidingsprogramma’s bezig houden op het terrein van de ‘familiebedrijfskunde’
 • Participatie in denktanks van beleidsmakers
 • Adviseren bij en begeleiden van een (praktijk) onderzoeken afstudeeropdrachten
 • Ondersteuning bij publicaties waar het familiebedrijf centraal staat
 • Het verzorgen van gastcolleges bij onderwijsinstellingen( beroepsonderwijs, voortgezet onderwijs, hogescholen, universiteiten)
 • Ontwikkeling van leergangen, opleidingen en trainingen voor financiële instellingen, accountants en adviseursfamiliebedrijven
 • Het verzorgen van masterclasses voor professionals uit de zakelijke dienstverlening
 • Het verzorgen van masterclasses voor familiebedrijven

 

Heb ik uw interesse gewekt? Neem dan contact op voor de mogelijkheden!