Missie

Missie

Vanuit hun natuurlijke bescheidenheid vragen familiebedrijven niet om de aandacht die ze verdienen, terwijl er sprake is van heel veel verborgen kampioenen.

Familiebedrijven vormen de hoeksteen van de economie. Er zijn weliswaar belangenbehartigers voor het familiebedrijf, maar die zijn in Nederland te veel versnipperd. Een focus op MKB‐bedrijven als gemene deler voor familiebedrijven en niet‐familiebedrijven, is voor familiebedrijven onvoldoende. Er wordt dan voorbij gegaan aan de specifieke verbondenheid van familie, bedrijf en eigendom, terwijl daarin juist de kracht ligt voor deze groep van ondernemingen. De overlap en complexiteit van deze drie subsystemen maakt dat het familiebedrijf een eigen problematiek kent die niet gelijk is aan het MKB of het Grootbedrijf.

Dit leidt tot de noodzaak van specifiek beleid voor familiebedrijven en specifieke kennis bij onderwijsinstellingen, dienstverleners en adviseurs. Hierin is nog een weg te gaan: er is nog te weinig bekend over het familiebedrijf. Algemene data zijn in zeer beperkte mate beschikbaar, nog te weinig robuust en er zijn geen regionale noch branche specifieke gegevens. Familiebedrijven worden nergens als zodanig geregistreerd. Tevens is de beschikbare kennis nog onvoldoende verspreid onder relevante beleidsmakers en adviseurs.

Bij de universiteiten en hogescholen wordt slechts sporadisch onderzoek gedaan naar deze ondernemingsvorm. Veel onderzoeksresultaten zijn onvoldoende toegankelijk voor ondernemers, brancheorganisaties en beleidsmakers; andere zijn exclusief voor de financiers van de onderzoeken. In het Nederlandse onderwijs is nog onvoldoende aandacht voor familiebedrijven. Slechts bij een beperkt aantal universiteiten en hbo‐ instellingen is het familiebedrijf een speerpunt, naast een aantal incidentele initiatieven van andere organisaties.

Hierin loopt Nederland duidelijk achter ten opzichte van andere landen.

Ik zie het als mijn missie om een bijdrage te leveren aan:

  • de erkenning van het maatschappelijk belang en de sociaal- economische betekenis van familiebedrijven,
  • de ontwikkeling van kennis over de specifieke problematiek bij familiebedrijven
  • specifieke advisering van familiebedrijven.