Adviesfee

Lucien Claessens Consultancy

Hoe ga ik te werk en wat kost het?

Ik heb niet de illusie dat ondernemers mij gelijk in vertrouwen nemen.
Bovendien is de worsteling van de ondernemer vaak niet direct te herleiden tot één specifieke oorzaak, maar ligt er een complex van factoren aan ten grondslag. Factoren die soms binnen de vertrouwde kring van adviseurs en familie eerder niet bespreekbaar waren.

Een van de instrumenten om alle onderwerpen in het familiebedrijf in kaart te brengen en te managen is ‘parallel planning’. Via parallel planning worden stap voor stap de behoeften van het bedrijf, de familie, de werknemers, omgeving en de diverse relaties hiertussen op elkaar afgestemd. Zelfs als deze niet voor alle betrokkenen even plezierig of voordelig uitpakken. Persoonlijk zie ik deze manier van adviseren als investeren in een langjarige zakelijke relatie met toegevoegde waarde voor beide partijen.

Ik neem daarom ruim de tijd om ook het ‘onbesprokene’ bespreekbaar te stellen en adequate oplossingen aan te dragen. Daarvoor is het nodig om de historie van u, het bedrijf en de familie te kennen, uw referentiekader te begrijpen en de daadwerkelijke (onbewuste) drijfveren en ambities te benoemen; een en ander afgezet tegen de belangen van bedrijf, kapitaal en familie en de fase van de levenscyclus waarin deze drie ‘sociale systemen’ zich bevinden.

Kortom: primaire doelstelling van mijn inventarisatie is om ook de onderliggende (latente) oorzaken van het probleem te duiden, aan de hand waarvan een stappen plan wordt opgesteld.

Zodra wij het samen eens zijn over dit stappenplan, zal op basis daarvan een offerte worden gemaakt voor de uitvoeringsfase.

Facturering                                                                                                                                                        

Kosten worden in rekening gebracht op basis van vooraf bepaalde omvang en bevestiging van beide kanten.

Inventarisatie en stappenplan  

Als richtlijn kan worden aangehouden dat de inventarisatie ca. 1 dag ( á 8 uur) in beslag neemt, tegen een uurtarief van € 150,=, exclusief BTW.Na deze uitgebreide inventarisatie volgt een maatwerk stappenplan. Dit behelst een ontwerp van de gewenste aanpak van advisering, specifiek toegesneden op uw situatie en vraagstelling. Zo is van begin af aan een duidelijke structuur in de advisering aanwezig.

Advieskosten                                                                                                                                                                     

De (eventueel) hieruit voortvloeiende (interim)opdrachten, worden per dagdeel berekend  (indicatief : ca. € 1.250 per dag, exclusief BTW).  Afhankelijk van de omvang van de opdracht, kan een fixed fee worden overeengekomen.

Board Advisory                                                                                                                                                                       

Het is ook mogelijk om te kiezen voor een rol van ’ board advisor’; deze adviesrol bestaat uit minimaal 4 dagen (á 8 uur) of 8 dagdelen (á 4 uur ) per jaar, tegen een vooraf overeen te komen jaarlijkse ‘fixed’ fee van  € 8.000, exclusief BTW.

Samenwerking

Voor bepaalde deeltrajecten kunnen in overleg, uw eigen adviseurs (accountant, fiscalist, notaris) of overige experts/adviseurs worden betrokken. Ik beschik over een groot netwerk en bouw waar nodig aan slimme partnerships.