Lucien Claessens Consultancy

Wie scheppen de banen eigenlijk?

Geplaatst op door . In de categorie: visie. Geen reacties op dit bericht.

De verkiezingen staan voor de deur en de politieke partijen zijn op elke mogelijke manier hun programma aan het verdedigen. Elke partij belooft om meer banen te gaan creëren. Je zou dus denken dat er binnen de campagnes veel aandacht besteed zou worden aan familiebedrijven. Immers 70% van de ondernemers behoort tot de familiebedrijven en deze op hun beurt zorgen voor 50 % van de werkgelegenheid. Die aandacht is helaas ver te zoeken.  Als het bedrijfsleven al ter sprake komt gaat het over grootbedrijven, multinationals en MKB. Dit zijn duidingen op basis van kwantitatieve ordeningsprincipes die geen recht doen aan de specifieke kenmerken van familiebedrijven. Familiebedrijven richten zich vooral op continuïteit. Lange termijn doelstellingen zijn belangrijker dan quick wins. Familiebedrijven ‘dieselen’ gewoon door: blinken niet uit bij hoogconjunctuur maar gaan  ook minder snel  door de ondergrens in tijden van laagconjunctuur.           Ze vormen daarmee een stabiele  factor in de economie en  hebben een dempende werking  in het huidige tijdsgewricht. Extra argument dus om ze de aandacht te geven die ze verdienen.

Mijn stelling: help het familiebedrijf en je helpt  de economie pas echt!  Neem hun zorgpunten weg.

Familiebedrijven helpen: drempels omlaag

Uit de Van Lanschot Familiebedrijven Barometer, een halfjaarlijks onderzoek onder familiebedrijven blijkt waar de zorgpunten zitten. Belangrijkste zorgpunt is wet- en regelgeving en de daaruit voortvloeiende administratieve lastendruk. Nog steeds zijn er te veel en te ingewikkelde regelingen waardoor kansen worden misgelopen.  Ik noem ook innovatie.  Veel stimuleringsregelingen zijn te zeer op grootbedrijven gericht en vaak niet eens bekend bij familiebedrijven. Daar waar ze wel bekend zijn wordt er geen gebruik van gemaakt. Men stuit men op een muur van bureaucratie.  Zo sprak ik een ondernemer die eerst een jaar heeft verspild om uit te zoeken bij welk loket hij precies terecht kon.  Uiteindelijk heeft hij de moed opgegeven en zijn vinding in no time in de V.S. en Azië naar de markt gebracht.  No problem. Dus: weg met die bureaucratie!

Werkelijke praktische stimulering ondernemerschap noodzakelijk

De verschillende politieke partijen geven allemaal aan voor meer banen te gaan zorgen.  Nederland is op de lijst van het World Economic Forum van vorige week naar de 5e plaats geklommen in de ranking van de meest concurrerende landen, zo  stelden een aantal politici trots . Ze lijken  maar niet te begrijpen dat familiebedrijven in de praktijk hiermee te weinig kunnen. Hou het praktisch en hands on!  Dat is waar familiebedrijven behoefte aan hebben. Politici die hieraan invulling weten te geven zijn spekkoper. Politiek Nederland : pakken die kans!

 

Reacties - Geen reacties op “Wie scheppen de banen eigenlijk?”

Excuses, maar de reacties zijn gesloten.