Lucien Claessens Consultancy

Echt betrokken bij families en hun bedrijven

Geplaatst op door . In de categorie: overdracht, visie. Geen reacties op dit bericht.

Het familiebedrijf is verantwoordelijk voor ongeveer 50% van het Bruto Nationaal Product en 46% van de werkgelegenheid. Ik werk bij Van Lanschot omdat deze bank enorm betrokken is bij deze familiebedrijven. De bank besteedt veel aandacht aan het opleiden en trainen van haar medewerkers betreffende de specifieke zaken die in het familiebedrijf spelen. Dit reikt verder dan de klassiek productgeoriënteerde bancaire onderwerpen, zoals financiering. Op het terrein van ‘familiegerelateerde onderwerpen’ (de ‘zachte’ kant) maken we als Van Lanschot echt het verschil ten opzichte van de concurrentie met de Van Lanschot Academie voor Bedrijfsoverdracht.

Deze Academie is een samenwerkingsverband met TiasNimbas Businessschool waarin overdragers en opvolgers van familiebedrijven gezamenlijk worden voorbereid op hun toekomstige rolwisseling in het bedrijf en in de familie. De focus van Van Lanschot op het familiebedrijf komt naast betrokkenheid bij de maatschappij ook voort uit een zakelijk belang. Deze bedrijven behoren immers tot een heel belangrijke, zo niet de belangrijkste, doelgroep voor de bank; via bedrijfsoverdracht vindt tran­sitie plaats van illiquide bedrijfsvermogen naar vrij belangbare, niet-bedrijfsgebonden middelen. Kortom, logisch dat de dienstverlening rondom het familiebedrijf een centrale plek heeft bij Van Lanschot.

Harde en zachte kanten van overdracht even belangrijk

Het verbaast mij telkens weer, ik heb dat ook in eerdere columns gepleit, hoe weinig aandacht de zacht kant van het familiebedrijf in de advieswereld krijgt. Terwijl het juist deze specifieke eigenschappen zijn, die het succes of falen (inclusief het kredietrisico) van het familiebedrijf bepalen. Het drie cirkelmodel maakt dit duidelijk . Het model gaat uit van een drietal sociale systemen (bedrijf,  familie en eigendom) , die elkaar deels overlappen.

De volgende rollen kunnen worden onderscheiden:

  1. Familieleden zonder aandelen en niet werkzaam in het bedrijf
  2. Aandeelhouders; geen familie; niet werkzaam in het bedrijf
  3. Medewerkers; geen aandelen en geen familielid
  4. Familieleden; werkzaam in het bedrijf zonder aandelen
  5. Medewerkers die tevens aandeelhouder zijn; geen familie
  6. Familieleden; aandeelhouder, leidinggevend of meewerkend

Succes of falen van een familieonderneming is sterk afhankelijk van de wijze waarop de rollen en soms tegenstrijdige belangen binnen de sociale systemen worden gemanaged. U zult met me eens zijn dat dit een behoorlijk wespennest kan zijn. Misschien is dit wel de voornaamste reden waarom banken en accountants de vingers er niet aan willen branden. ‘De afbreukrisico’s in de relatie met de klant zouden te groot zijn; je kunt het immers bijna nooit goed doen voor iedereen’, zo wordt geredeneerd. ‘Lekker makkelijk en te eendimensionaal’ vind ik dat. Van echte betrokkenheid is dan naar mijn mening al helemaal geen sprake: deze wordt in dit geval immers alleen vanuit de ‘afzender’ ervaren.

Zachte kanten zijn systematisch mee te nemen in een overdrachtsproces

Eén van de instrumenten om de sociale systemen per familiebedrijf in kaart te brengen en te managen is ‘parallel planning’. Via parallel planning worden stap voor stap de behoeften van het bedrijf, de familie, de werknemers, omgeving en de diverse relaties hiertussen op elkaar afgestemd. Zelfs als deze niet voor alle betrokkenen even plezierig als voordelig uitpakken. Persoonlijk zie ik deze manier van adviseren als investeren in een langjarige zakelijke relatie met toegevoegde waarde voor beide partijen. Het zou pretentieus zijn te stellen dat Van Lanschot voor alles de oplossing zelf in huis heeft. Integendeel. We staan pas aan het begin van deze nieuwe vorm van dienstverlening, maar gaan het niet uit de weg. De kennis die we zelf niet in huis hebben kopen we bij – of verwijzen door naar – ons specialistennetwerk. Deze aanpak wordt enorm gewaardeerd door onze clientèle. Eer spreekt vooral een enorme betrokkenheid uit, zo horen wij regelmatig terug. Zo blijven we onvervalst betrokken bij families en hun bedrijven door de ‘harde’ en de ‘zachte’ kanten.

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden in mijn boek, De emotie de baas.

Op 22 mei aanstaande is er in Tilburg een informatiebijeenkomst over de komende leergang van de  Van Lanschot Academie voor Bedrijfsoverdracht.

Reacties - Geen reacties op “Echt betrokken bij families en hun bedrijven”

Excuses, maar de reacties zijn gesloten.