Home

Nieuw bloed creëert extra waarde

Bedrijven met een extern klankbord zijn succesvoller dan bedrijven zonder.
Ze blijken innovatiever en investeren vaker in nieuwe producten of diensten. Tevens steken ze meer geld in kwaliteitsverbetering van hun producten, zegt o.a een recent onderzoek van Ernst & Young naar de performanceagenda van succesvolle familiebedrijven.

Externe, onafhankelijke klankborden kunnen zaken meer op afstand bekijken, helpen de ondernemer om aan de dagelijkse operationele gang van zaken te ontsnappen, stimuleren het strategisch denken en handelen en helpt besluiten te toetsen aan de strategie. Ze verbreden de visie op de wereld omdat zij niet hun hele beroepsleven in het desbetreffende bedrijf werkzaam zijn geweest. Ze kijken anders naar de sector, kennen de concurrentie soms beter en zorgen er voor dat de beste mensen aan de leiding komen.

Familiebedrijven

Ondernemen is, volgens het boekje, het organiseren van arbeid en kapitaal met het doel producten te maken en/of diensten te verlenen.

Bij familiebedrijven is sprake van een extra dimensie: de betrokkenheid van de familie.  Deze belangen kunnen elkaar overlappen, maar ook tegenstrijdig zijn. Bij familiebedrijven kan een extern klankbord een extra dimensie toevoegen door, daar waar de familieleden in conflicten en emoties vastlopen, knopen door te hakken.

Mijn adviespraktijk: via parallelplanning het onbesprokene bespreekbaar durven stellen.

Schema familiebedrijven

‘Er komt een moment dat je het niet meer alleen kunt’

Ondernemers beslissen snel, tonen lef en delegeren weinig. Op een gegeven moment gaat dat niet meer. In de overgang naar de volgende levensfase van het bedrijf kan de familiecomplexiteit veranderen en tegelijkertijd spelen er in een groeiend familiebedrijf bedrijfseconomische vraagstukken die om een andere aanpak vragen. Ook de invloed van externe ontwikkelingen kan om aanpassingen vragen. Kortom er zijn meerdere transitiemomenten die een ondernemer moet zien te overwinnen om zijn bedrijf gezond te laten expanderen. In die ontwikkeling heeft de ondernemer wel eens het gevoel alle controle te verliezen.

 Lucien Claessens Consultancy

Herkent u zich in de volgende situaties en gevoelens?

  • het gevoel hebben dat er niet genoeg uren in een dag zitten;
  • te veel tijd besteed aan ‘brandjes blussen’;
  • u en uw medewerkers weten niet goed wat anderen doen;
  • uw mensen hebben te weinig besef van de richting waarin de onderneming zich beweegt;
  • er zijn te weinig goede managers;
  • het gevoel dat u alles zelf moet doen, er zeker van te willen zijn dat het goed gebeurt.

Integrale benadering door onafhankelijk klankbord

Op een gegeven moment ontstaat het inzicht dat een meer integrale benadering nodig is, dat er ook vanuit het helikopterperspectief naar de onderneming moet worden gekeken. Hiervoor zijn mensen nodig die breder hebben rondgekeken, niet betrokken zijn bij de operatie, onafhankelijk hun oordeel kunnen geven.

Op dat soort momenten ben ik er voor u als onafhankelijk klankbord.